Longitudinaal onderzoek: Opzet

Hoe is het onderzoek over de ontwikkeling van jonge kinderen opgezet?

Deze pagina wordt in de komende maanden geleidelijk verder ingevuld met informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen, waaronder de verstandelijke ontwikkeling, spelontwikkeling, ontwikkeling van het temperament, taalontwikkeling, ontwikkeling van (probleem)gedrag, vroege hoogbegaafdheid, geboortevolgorde, ontwikkeling van verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen in opvoedingsgedrag tussen vaders en moeders, opvoedingsstress, het voorspellen van schoolsucces en schoolproblemen, enzovoorts. Tevens zal hier informatie te vinden zijn over instrumenten voor vroege onderkenning van ontwikkelingsproblemen, zoals vragenlijsten en spelobservaties.

Al deze informatie is afkomstig uit mijn longitudinaal onderzoek, dat sinds 2007 aan de Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd.

Share