Dyscalculie Onderzoek en Behandeling

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

  • Eerst wordt allerlei informatie over uw kind verzameld uit het intakegesprek, vragenlijsten die door ouders en de leerkracht(en) worden ingevuld en uit de rapporten en het leerlingvolgsysteem van school. Ook wordt meer specifieke informatie gevraagd over het rekenen bij de leerkracht(en) en wordt er gekeken in de werkboeken van het rekenen en naar de reeds gemaakte methodegebonden toetsen. Daaruit wordt vaak al duidelijk waar de zwakke en de sterke rekenvaardigheden zitten. In dit stadium wordt ook gekeken of er misschien andere redenen zijn voor de rekenproblemen (algemene leervaardigheid/IQ, sociaal-emotionele problemen, aandachtsproblemen, werkhouding).
  • Vervolgens wordt onderzoek gedaan bij het kind zelf. De rekenvaardigheid wordt opnieuw, maar nu individueel getest. Daarbij wordt tevens gekeken naar het gedrag van het kind tijdens de afname: is er sprake van spanning, faalangst, afleidbaarheid, motivatieproblemen, etc? De informatieverwerkingsprocessen die nodig zijn voor het rekenen worden in kaart gebracht met behulp van een “rekenscreener”. Deze test kan verklaringen bieden voor de rekenproblemen, maar (belangrijker nog) aanknopingspunten bieden voor behandeling. Vervolgens wordt procesdiagnostiek verricht: ik ga samen met uw kind allerlei sommen maken, waarbij het kind hardop moet denken (of waarbij ik vragen stel), om te achterhalen hoe uw kind (wel of niet) tot zijn of haar uitkomsten komt.
  • Hierna is in detail duidelijk waar de problemen zitten in het rekenen en ook waar de sterke kanten zitten. Dit wordt allemaal in een duidelijk verslag beschreven en vervolgens mondeling uitgelegd aan de ouders. In het verslag staan ook de concrete aanbevelingen voor de manier waarop het rekenprobleem aangepakt moet worden: wat kan school het beste doen, wat kunt u als ouders doen? Wanneer de aanpak niet haalbaar is voor school en/of de ouders, dan zal worden aanbevolen om een behandeling te starten bij een (kinder- en jeugd)psycholoog of orthopedagoog met ervaring in rekenproblemen.

Hoe ziet de behandeling er globaal uit?

De behandeling zal neerkomen op maximaal een half jaar rekeninstructie (afhankelijk van de vorderingen), specifiek gericht op die kennis en vaardigheden waarin het kind tekort schiet, plus 15 minuten huiswerk per (werk)dag. Ook wordt aandacht besteed aan bijkomende problemen (faalangst, werkhouding, motivatieproblemen, aandachtsproblemen, somberheid, laag zelfbeeld). Het rekenen is soms maar een deel van het probleem van uw kind. Essentieel in de behandeling is dat er zo goed mogelijk wordt aangesloten bij wat uw kind nodig heeft en dat er in een ontspannen (en gezellige) sfeer gewerkt wordt. Door succeservaringen te creëren wordt de motivatie voor het rekenen hersteld en wordt het groeiproces versterkt. Na een half jaar (meestal al veel eerder) wordt duidelijk of het rekenprobleem resistent is of niet. Mocht het rekenprobleem niet wezenlijk verbeteren ondanks de intensieve interventie (duidelijk betere CITO-scores), dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van dyscalculie. Dan is het zinvol om de volwaardige dyscalculietest te doen (deze test is veel uitgebreider en gaat dieper dan de screener). Als hieruit vervolgens de diagnose dyscalculie blijkt, dan kan een dyscalculieverklaring afgegeven worden. Die kan gebruikt worden om binnen het onderwijs rekening te houden met dyscalculie (zoals dat ook geldt bij een dyslexieverklaring).

Heeft uw kind ernstige rekenproblemen, neemt u dan contact op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Daar zult u in elk geval een stuk wijzer van worden.

Zie verder:Wat is Dyscalculie? en de Consequenties van Dyscalculie.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.