Behandelingen

U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelingen:

  • Kortdurende psychologische interventie volgens het KOP-model. Het KOP-model gaat ervan uit dat psychologische klachten (K) het gevolg zijn van de interactie tussen ongunstige omstandigheden (O), zoals stress of ingrijpende gebeurtenissen, en de persoonlijke stijl (P), die bepaalt hoe we met die omstandigheden omgaan. In een vijftal sessies leert de cliënt beter omgaan met de omstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode vaak net zo effectief is als andere interventies die langer duren.
  • Positief Opvoeden in de thuissituatie (gericht op ouders). Zie voor meer informatie de pagina “Opvoedproblemen”.
  • Positief Onderwijzen in de school. Deze cursus is voor leerkrachten van de basisschool. Het doel is om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de diversiteit aan leer- en gedragsproblemen die zich bij kinderen in de klas kunnen voordoen, zonder de kinderen die geen problemen hebben tekort te doen.
  • Oplossingsgerichte Therapie. Deze methode maakt gebruik van de kracht van het kind/de jeugdige om gezamenlijk een oplossing te bedenken en uit te voeren. Omdat het kind/de jeugdige zelf meedenkt over de oplossing werkt deze methode zeer motiverend en kunnen er verrassende resultaten bereikt worden.
  • Sociale Vaardigheidstraining.  Hierbij wordt primair gewerkt aan het versterken van de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van het kind, door middel van uitleg en rollenspellen.
  • (Cognitieve) Gedragstherapie (CGT). In een tiental sessies wordt met het kind/de jeugdige gewerkt aan het veranderen van dysfunctionele opvattingen en/of gedrag. De methode is onder andere geschikt (en effectief) bij angst/paniekstoornissen en depressie.
  • Mindfulness. Bij deze methode wordt vooral meditatie gebruikt om de lichaamsbeleving te versterken en meer in het hier en nu te komen. De methode creëert mentale rust en bewustzijn van wat er op dat moment gebeurt. Hierdoor wordt het mogelijk om keuzes te maken. Enerzijds helpt het om tot acceptatie te komen van situaties die niet veranderd kunnen worden, anderzijds kan er ruimte ontstaan om problemen of probleemgedrag op een meer constructieve manier aan te pakken. Depressieve en storende gedachten en gevoelens kunnen hierdoor hanteerbaar worden gemaakt. Het mediteren klinkt voor sommigen nogal zweverig, maar er worden goede resultaten geboekt met de mindfulness benadering. Ik pas mindfulness meestal op individuele basis toe, maar bij voldoende belangstelling kan het ook groepsgewijs gegeven worden.
  • EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een techniek die snel en effectief is bij het verwerken van acute en chronische trauma’s/zorgen en kan zelfs op zeer jonge leeftijd gebruikt worden.
  • Floorplay. Dit is een van de weinige interventies voor (jonge) kinderen met autisme. Ouders wordt geleerd hoe ze, door mee te gaan in de motivatie van het autistische kind het contact/de wederkerigheid en de communicatie kunnen bevorderen en stereotiep (spel)gedrag kunnen doorbreken.

Welke aanpak het meest geschikt is ligt aan de aard en de ernst van de problemen van het kind/gezin en de voorkeur van de cliënt. De therapie wordt zo veel mogelijk afgestemd op wat de cliënt nodig heeft, soms met gebruikmaking van elementen uit verschillende benaderingen. De aanpak kan verlopen via de ouders, de school of het kind zelf of in combinatie. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.