OntwikkelingsAdvies

De praktijk neemt geen nieuwe cliënten meer aan

Vanwege de veranderingen in de contractering met de gemeenten in mijn omgeving heb ik besloten om geen nieuwe contracten met de gemeenten af te sluiten. Ook vanwege mijn leeftijd heb ik besloten om mijn praktijk met ingang van het nieuwe jaar te sluiten. Ik neem daarom geen nieuwe cliënten meer aan. Ik heb mijn werk als kinder- en jeugdpsycholoog steeds met veel voldoening gedaan en heb veel plezier beleefd aan het contact met de kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten. Ik heb veel van hun geleerd. Ik ben inmiddels naar Zuid-Limburg verhuisd en hoop (als huis en tuin op orde zijn) eindelijk de rust te vinden om aan mijn opvoedboek te schrijven. Alle ouders en kinderen bedankt voor het vertrouwen dat ze mij gegeven hebben. De website blijft voorlopig nog enige tijd in de lucht.

Ger Ramakers

Ger Ramakers

Ger Ramakers

Ik ben Ger Ramakers, Kinder- en Jeugdpsycholoog, en gespecialiseerd in het vaststellen – of uitsluiten – van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In mijn praktijk onderzoek ik met behulp van gesprekken, psychologische testen, spelobservatie en vragenlijsten of er sprake is van een probleem. In een begrijpelijk verslag krijgt u  een totaalbeeld van uw kind, met de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen. Duidelijk wordt gemaakt wat de belangrijkste problemen zijn en hun mogelijke oorzaken en hoe de ontwikkeling van uw kind het beste kan worden bijgestuurd. U krijgt adviezen voor thuis en/of op school en als het nodig is ga ik met de ouders, de leerkrachten of het kind zelf aan de slag. U kunt rekenen op een betrokken deskundige, die zich voor elk kind inzet voor de best mogelijke toekomst. Op deze website kunt u meer weten komen over mijn hulpaanbod, achtergrond, ervaring en motivatie (zie onder de knop “Algemeen”).

Waarvoor kunt u als ouder terecht bij OntwikkelingsAdvies.nl?

  • Voor het vaststellen (diagnostiek) of uitsluiten van problemen op het gebied van de verstandelijke, sociale, emotionele of gedragsmatige ontwikkeling bij kinderen/jeugdigen van een tot achttien jaar. Hierbij kunt u onder andere denken aan ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, taal- spraak- en leerproblemen, autisme, contact- en hechtingsproblemen, ADHD en gedragsproblemen. Klik boven in de menubalk op Zorg om uw Kind voor meer informatie. Vanwege mijn onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen vanaf 1 jaar heb ik veel ervaring in het herkennen en voorspellen van problemen bij jonge kinderen. Zie voor meer informatie onder de knop Onderzoek.
  • Raad bij problemen op (of met) school. Heeft u de indruk dat de school uw kind verkeerd inschat of mogelijk een verkeerde beslissing neemt over uw kind? Het gedrag van een kind kan mogelijk een vertekend beeld geven van de capaciteiten van het kind. Een goed psychologisch onderzoek kan de mogelijkheden en belemmeringen van uw kind in kaart brengen en helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over uw kind – en de school helpen om uw kind beter te begeleiden. Klik boven in de menubalk op Zorg om uw Kind voor meer informatie.
  • Vaststellen of uitsluiten van (gedeeltelijke) hoogbegaafdheid. Hierbij kijk ik niet alleen naar het IQ, maar naar het hele IQ-profiel, sociaal-emotionele eigenschappen en leermotivatie. Samen met u bespreken we de mogelijkheden van uw kind en eventuele belemmeringen en hoe de school het beste met uw kind kan omgaan. Desgewenst bespreken we het rapport en advies ook met de school. In sommige gevallen is een ander schooltype misschien beter voor uw kind, bijvoorbeeld een Leonardoschool. Ook daar kan ik bij helpen. Klik boven in de menubalk op Advies Hoogbegaafdheid voor meer informatie. Via mijn onderzoek heb ik veel ervaring met hoogbegaafdheid (zie onderzoek)
  • Is het gedrag van uw kind bijna niet meer hanteerbaar? Niet alle kinderen zijn even makkelijk en dan kan er al gauw een negatieve interactiespiraal ontstaan tussen ouders en kind, die het hele gezin soms kan ontwrichten. In dat geval (en eigenlijk altijd) biedt een cursus Positief Opvoeden (Triple P) uitkomst. Individueel of in een groep met andere ouders bespreken we de achtergronden van het opvoeden (wat werkt wel en wat werkt niet) en gaan we aan de slag met het concrete probleemgedrag van uw kind. Met praktische oefeningen leert u het gedrag van uw kind op een positieve manier bij te sturen en leert u tegelijk de onderliggende principes, zodat u die na de cursus in allerlei situaties kunt toepassen. Klik boven in de menubalk op Positief Opvoeden voor meer informatie.

Waarvoor kunt u als organisatie voor jonge kinderen terecht bij OntwikkelingsAdvies.nl?

  • Advisering en contractonderzoek gericht op verbetering van de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen die vallen onder de zorg van de organisatie.
  • Advisering over methoden om de ontwikkeling van bedreigde kinderen te stimuleren.
  • Training van medewerksters van kinderdagverblijven of consultatiebureaus in het herkennen van kinderen met een ontwikkelingsprobleem en het vergroten van de kennis over de normale ontwikkeling.

Contactgegevens

Telefoon: 06-24204046

 

Share